extractivismo_-_150dpi-ca4c1

Ny rapport kritiserar handelsavtalet mellan Colombia och Kanada

I Bogotá presenterades den 27 april en rapport om de ekonomiska och sociala effekterna av handelsavtalet mellan Colombia och Kanada. Enligt rapporten finns en negativ utveckling för situationen av de mänskliga rättigheter i de områden där det finns kanadensiska investeringar. Vidare finns få garantier för de anställdas möjlighet att bilda fackföreningar. Rapporten visar på en…

CIDH 147 periodo ordinarioDesapariciones forzadas en las AméricasMarch 16, 2013 Washington DCPhoto by Oliver Contreras/Eddie Arrossi PhotographyFundación Nydia Erika Bautista para los Derechos Humanos (FNEB) / Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) / Asociación Familiares de Desaparecidos Forzadamente por el Apoyo Mutuo (Familiares Colombia) / Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) / Corporación Reiniciar / Corporación Desarrollo Regional (CDR) / Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH) / Corporación Jurídica Libertad (CJL) / Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense / (EQUITAS) / Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJYP) / Equipo Colombiano de Investigaciones Antropológico Forense (ECIAF) / Comité Cívico del Meta / Corporación AVRE / Corporación Social para la Asesoría Capacitación Comunitaria (Cosspac) / Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada CCEU-Estados Unidos / Observatorio de la Coordinación Colombia-Europa Esta

Oro för ökat övergrepp på MR-försvarare i Colombia

Fredsavtalet mellan colombianska regeringen och FARC-gerillan skulle ha undertecknats den 23 mars men förhandlingarna fortsätter på Kuba och undertecknandet kommer att ske något senare än planerat. Samtidigt som fredsförhandlingarna i Havanna har gått framåt har dessvärre angreppen på människorättsförsvarare och sociala ledare ökat. Genom följande brev vill flera av Colombiagruppens medlemsorganisationer och andra internationella civilsamhällsorganisationer uttrycka…

Foto:  Marcha por la paz

En hållbar fred i sikte för Colombia

I Colombia representerar kvinnor 49,5 procent av de konfliktdrabbade. Kvinnorörelsen har trots motstånd tagit plats och gör sin röst hörd även vid fredsförhandlingsbordet på Kuba. Kvinnorörelsen har fått möjlighet att påverka genom kampanjer, utbildningar samt att de ställer krav på ansvariga politiker, tjänstemän, FARC-gerillan och den colombianska regeringen. Kvinnors engagemang är av stor betydelse för…

Foto: Casa de la mujer

Tack för ett givande och intressant 2015!

  Året lider mot sitt slut och vi vill tacka dig som på olika sätt har tagit del av Colombiagruppens informationsinsatser under året. För Colombiagruppen har det varit ett spännande år präglat av de framsteg som fredsförhandlingar gör på Kuba samt civilsamhällets roll i fredsbyggandet. Under 2015 fick vi möjlighet att träffa exilcolombianer, colombianska människorättsförsvarare…

Evento i Stockholm (1)

Utvecklingspolik som förutsättning för fred i Colombia

I Stockholm, den 11.e november, anordnades ett seminarium där sociologen och Colombiaexperten Anders Rudqvist och representanter från lokala organisationer i Arauca uppmärksammade hur landrättigheter, företags ansvar och småbönders möjligheter till småskalig och hållbar försörjning både hänger samman och utgör förutsättningar för byggandet av en hållbar fred i Colombia. Enligt Anders Rudqvist situationsanalys favoriseras från politiskt…

Foto:Powtac Flickr CC

Theft of Information from Home of CCEEU Coordinator

Brussels, October 20, 2015 The European organisations and coordination groups signing this statement would like to express our concern regarding a new assault on a staff member of the Colombia Europe United States – Coordination Group – CCEEU (a coalition of 221 Colombian organisations working on the promotion, dissemination and defence of human rights).

Foto: Feliciano Valencia. CRIC

Förföljd urfolksrörelse i norra Cauca behöver stöd

Trots fortsatta anmälningar mot statliga organisationer kränks ursprungsfolkens rättigheter i Colombia och dag efter dag fortlöper övergreppen från väpnade grupper och ekonomiska intressen som hindrar urfolks fria levnadsordning och rättstillämpning. Dessa aktörer kränker samfundens rättigheter till bl.a. självstyre och territorial självbestämmande. Under de sista år har urfolksrörelsen sett hur sina ledare utpekas som brottslingar som…

COLOMBIANS FILL BOGOTA SQUAR

Colombiagruppens aktiviteter under hösten

Under årets Bok & Bibliotek bjöd Svenska Kyrkan- internationella arbete och Colombiagruppen på samtal under temat  ”Röster från civilsamhället – vägar för fred i Colombia” där Louise Winstanley, Programme and advocacy manager från  ABColombia  och Sofia Nordenmark från Svenska kyrkan samtalar om hur civilsamhället skapar strategier för att fortsätta sitt arbete trots ökade hot och…

Habrá paz

Fredsförhandlingarna ur civilsamhällets perspektiv

I förra veckan deltog Colombiagruppen vid en fredskonferens som den 23:e september anordnades av OIDHACO. Datumet är historiskt för Colombia, då både regeringen och FARC-gerillan tydligt visade vilja att uppnå det fredsavtal som ligger på bordet. Representanterna från de colombianska organisationerna som träffades i Bryssel visade sig vara positiva till den nya överenskommelsen om övergångsrättvisa,…

farc_colombia_dialogos_paz_reanudados

Vad kan göra sanningskommissionen för Colombia?

Den 4 juni gjorde den colombianska regeringen och FARC-gerillans förhandlare ett stort tillkännagivande där ett av de viktigaste resultaten som uppkommit under fredsförhandlingarna på Kuba presenterades. Parterna har kommit fram till en överenskommelse om formerna och mandaten för en sanningskommission som förtydligar och gör sanningen allmänt känd om vad som hänt i landet under den…