In English

Bakgrund

 I syfte att förbättra samordningen och informations- och erfarenhetsutbytet mellan olika svenska aktörer som arbetar aktivt med frågor som mänskliga rättigheter, fred och säkerhet i Colombia formades under mitten av 90-talet Colombiagruppen. Till en början var Colombiagruppen ett löst sammansatt nätverk, men i början av 00-talet tillsattes en samordnare för gruppen vilket gjorde att arbetet effektiviserades. 

Colombiagruppen har ett etablerat samarbete och utbyte med Sida, UD, riksdagsledamöter, svenska och colombianska civilsamhällesorganisationer samt massmedia. Fonden för mänskliga rättigheter är huvudman för Colombiagruppen sedan 2011. 

Colombiagruppen vill stärka det svenska och internationella nätverkssamarbete som finns för att sprida kunskap om situationen för mänskliga rättigheter, fred och säkerhet i Colombia. Arbetet syftar även till att skapa opinion för ett aktivt svenskt åtagande som bidrar till en hållbar och rättvis fred i Colombia. Därtill skall gruppen verka för en bättre samordning mellan svenska aktörer när det gäller utvecklingssamarbete, fred, mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokrati.

Vårt arbete

Colombiagruppens arbete präglas av principen att låta människor från Colombia komma till tals för att förmedla sin syn på konflikten och belysa ansträngningarna för att skapa hållbar utveckling och fred. Genom att samarbeta med civilsamhällesorganisationer, journalister, tjänstemän och beslutsfattare – i Sverige och i Colombia – nås flertalet målgrupper av information kring situationen i landet.

Colombiagruppen samarbetar med Vänskapsföreningen Sveriges Riksdag – Latinamerika och har en etablerad dialog med enskilda riksdagsledamöter, UD och Sida. Gruppen har stor erfarenhet av att organisera seminarier, anordna dialog med politiker i Sverige och Colombia, och arrangera andra informationsevenemang. Vidare har Colombiagruppen genom sina medlemsorganisationer med närvaro i Colombia en god dialog med Sveriges ambassad i huvudstaden Bogotá.

En stor del av Colombiagruppens informationsarbete har som mål att nå ut till den svenska allmänheten med information om situationen i Colombia.

Mål med samarbetet

Colombiagruppens övergripande mål är att främja en hållbar fred i Colombia genom stärkandet av en demokratisk samhällsstyrning och respekten för mänskliga rättigheter. Colombiagruppen bidrar till detta genom att:

 • sprida kunskap och skapa opinion i Sverige om situationen i Colombia.
 • påverka beslutsfattare såsom riksdagen, regeringen, UD och Sida att ytterligare prioritera utvecklingssamarbetet med Colombia vad gäller fred, mänskliga rättigheter, social rättvisa och demokrati, samt använda de diplomatiska förbindelserna med Colombia, EU och FN för att främja dessa frågor i landet.
 • skapa en plattform för informations- och erfarenhetsutbyte för Colombiagruppens medlemmars kring mänskliga rättigheter, freds- och utvecklingssamarbete.
 • skapa ett aktivt svenskt nätverk kring Colombiafrågan.
 • Samordna kontakter mellan det svenska nätverket och andra internationella samordningar.

Kriterier för deltagande i Colombiagruppen

Möjligheten till deltagande kan ges till organisation som uppfyller följande kriterier.

Organisationen skall:

 • ha sitt säte i Sverige och/eller utgöra den svenska sektionen (eller motsvarande) av en internationell organisation. Sektionen måste då vara registrerad i Sverige.
 • ha funnits i minst två år.
 • stödja Colombiagruppens mål.
 • arbeta aktivt med frågor rörande situationen i Colombia.
 • har sin huvudsakliga verksamhet inom något av fälten demokrati, MR, hållbar utveckling, sociala rättvisefrågor och/eller fredsbyggande.
 • ansluta sig till principen om ickevåld i sitt arbete.
 • utgå från principen om alla människors lika värde och rättigheter.
 • kunna bidra med de personresurser som tillåter ett aktivt deltagande i gruppens arbete.
 • vara partipolitiskt obunden.
 • vara opartisk i förhållande till aktörerna i den colombianska konflikten.