1600

Under vecka 23 anordnar Colombiagruppen tillsammans med Colombianätverket, Latinamerikagrupperna och Forum för Latinamerikastudier flera event som bjuder på civilsamhällsperspektiv om fredsbyggandet i Colombia.

Sedan mer än fem decennier har en väpnad konflikt pågått i Colombia, men fredssamtalen mellan FARC-gerillan och regeringen kan innebära slutet på konflikten under 2016. I mars i år blev det också klart att regeringen även kommer att inleda förhandlingar med Colombias andra gerillagrupp ELN.  Ett fredsavtal med dessa två gerillagrupper förväntas leda till att de väpnade striderna upphör och skapa förutsättningar för en hållbar fred genom att lägga grund för lösningar på de bakomliggande problemen som fattigdom, ekonomisk och social orättvisa, ojämlik resursfördelning, diskriminering och politisk exkludering.

Andra viktiga punkter i fredssamtalen handlar om hur offren för konflikten ska garanteras sanning, rättvisa, gottgörelse och garantier för att övergreppen inte ska upprepas. Både gerillagrupperna och regeringen är ansvariga för grova brott mot mänskligheten och för att nå hållbar fred bör de drabbades rättigheter vara i fokus. För att återvinna förtroendet mellan medborgare och stat och bidra till en försoningsprocess är det särskilt viktigt att främja krafter som stärker det colombianska samhällets kapacitet att skapa demokratiska institutioner som respekterar och garanterar de mänskliga rättigheterna

Utöver gerillagrupper finns även andra illegalt väpnade grupper som genom väpnad konflikt söker kontroll över land och naturresurser, särskilt i områden där den colombianska staten är svag eller frånvarande. Konflikter kring mark, naturresurser och hur dessa fördelas och används fortsätter vara ett hinder för hållbar fred i Colombia. Många samhällen och civilsamhällesorganisationer möts av motstånd när de försvarar sina rättigheter i dessa områden.

För information och anmälan till våra event under V.23 besök följande länk:

Uppsala

Colombia: Perspectives on the Peace Negotiations

Stockholm

Riksdagsseminarium – Vägen till hållbar fred i Colombia -Röster från Civilsamhället Fullbokat!

El Camino a la Paz Sostenible en Colombia ”Voces de la Sociedad Civil” Det finns platser kvar!

Göteborg

Röster från Colombia: Övergångångs till rättvisa och en hållbar fred?

Ni är hjärtligt välkomna!