Riksdagsseminarium – Vägen till hållbar fred i Colombia -Röster från Civilsamhället

  • 10:00

La paz es nuestra

Välkommen att träffa någraav aktörerna i den pågående fredsprocessen i Colombia!

INBJUDAN TILL RIKSDAGSSEMINARIUM VÄGEN TILL HÅLLBAR FRED I COLOMBIA

”RÖSTER FRÅN CIVILSAMHÄLLET”

Onsdag 8 juni 2016, 10:00-12:00- | Riksplan (Norrbro), Riksdagen. Lokal: Mittpoolen

Ladda ner programmet till seminariet

Para ver la invitación en español e inscribirse al seminario

Sedan mer än fem decennier har en väpnad konflikt pågått i Colombia, men fredssamtalen mellan FARC-gerillan och regeringen kan innebära slutet på konflikten under 2016. I mars i år blev det också klart att regeringen även kommer att inleda förhandlingar med Colombias andra gerillagrupp ELN. Ett fredsavtal med dessa två gerillagrupper förväntas leda till att de väpnade striderna upphör och skapa förutsättningar för en hållbar fred genom att lägga grund för lösningar på de bakomliggande problemen som fattigdom, ekonomisk och social orättvisa, ojämlik resursfördelning, diskriminering och politisk exkludering.

Colombiavänner inom Riksdagen, Colombiagruppen , Latinamerikagruppernas lokalgrupp i Uppsala och Colombianätverket bjuder in till ett seminarium för att ge det colombianska civilsamhällets syn på möjligheterna till fred i Colombia. Värd för seminariet är riksdagsledamot Jens Holm (V). Under eventet samtalar  paneldeltagare om  de förutsättningar som finns för att ta avslut på den väpnade konflikten, resiliens bland de konfliktdrabbade och landets utmaningar för att besegra konfliktens bakomliggande orsaker.

MEDVERKANDE

ALEJO VARGAS VELÁSQUEZ är chef över forskningsgruppen kring Säkerhet och Försvar och professor på Statsvetenskapliga avdelningen på Universidad Nacional i Bogotá. Velásquez har haft en nyckelroll i att skapa förutsättningar för deltagande från det colombianska civilsamhället vid fredsförhandlingarna mellan FARC och den colombianska regeringen som hålls i Havanna, Kuba.

OLGA AMPARO SÁNCHEZ är socialarbetare och aktiv inom kvinnorättsrörelserna Casa de la Mujer, la Red Nacional de Mujeres, la Ruta Pacífica de las Mujer och Colombianas y Colombianos por la Paz. Hon har skrivit ett flertal artiklar, studier och uppsatser om genusrättigheter.

SARA LILIANA QUIÑONES är afrocolombiansk ledare från Alto Mira och Frontera samt medlem i Proceso de Comunidades Negras (PCN). Hon är även representant för plattformen CONPA som skapades av afrocolombianer från de mest konfliktdrabbade områdena i Colombia.

GUSTAVO ULCUE är MR-försvarare med gedigen erfarenhet kring urfolks rättigheter. Gustavo tillhör urfolksgruppen Nasa från Cauca i västra Colombia och är medlem i Asociación de Cabildos Indígenas del Norte Del Cauca, ACIN. Han arbetar också med Somos Defensores som är ett program som samlar in data och publicerar information om situationen för MR-försvarare i Colombia.

ERIK HALKJAER  moderator

 Seminariet hålls på spanska med simultantolkning till svenska.

Anmälningar till eventet senast fredagen den 3:e juni genom simpelsignup: http://simplesignup.se/event/78365

Kontakt och information: Claudia Polo, claudia.polo@humanrights.se, mobil 070-559 53 42

** Carlos Medina Ramirez, Colombias biträdande minister för kriminalpolis och reparativ rättvisa, Diego Martinez (Executive secretary of the Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos), Diana Gomez (Sons and Daughters for Memory and Against Impunity), Carmenza Gómez (President Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas de Colombia, ANZORC) och Jorge Aramburo (Leader Process of Black Communities) kommer att närvara i publiken.