Förföljd urfolksrörelse i norra Cauca behöver stöd

Categories: Nyheter,Opinion och påverkan

Foto: Feliciano Valencia. CRICTrots fortsatta anmälningar mot statliga organisationer kränks ursprungsfolkens rättigheter i Colombia och dag efter dag fortlöper övergreppen från väpnade grupper och ekonomiska intressen som hindrar urfolks fria levnadsordning och rättstillämpning. Dessa aktörer kränker samfundens rättigheter till bl.a. självstyre och territorial självbestämmande. Under de sista år har urfolksrörelsen sett hur sina ledare utpekas som brottslingar som ställs inför rätta och stigmatiseras.Läs brevet där Oidhaco och andra organisationer uttrycker sin djupa oro över fallet som colombianska domstolar driver mot Feliciano Valencia.

Läs brevet på engelska

Lea la carta en español

 

Author: Colombiagruppen

Lämna ett svar