• 09:00
  • Hörsalen, Sida, Valhallavägen 199, Stockholm
  • 070-559 53 42

Välkommen till ett panel­samtal om kvinnor, fred och säkerhet i Colombia inför stundande fredsavtal! Colombia är ett av världens mest våldsdrab­bade länder. Konflikten har sedan 1960-talet krävt hundratusentals liv, våld och hot har drivit miljoner människor på flykt inom landet, och sexuella övergrepp sker kontinu­erligt. Kvinnor har drabbats särskilt hårt av dessa. Sedan några år…