Inbjudan till frukost och samtal ”Konfliktoffren och övergångsrättvisa”

  • 08:30
  • Sensus möte, Klara södra kyrkogata 1 9tr
  • 070-559 53 42; 070-565 02 74

 

 

Olga Lilia Silva

Konflikten i Colombia har efterlämnat mer än åtta miljoner offer i Colombia. En integrerad gottgörelse för de konfliktdrabbade är utgångspunkten för att kunna överskrida mer än 53 år av konflikt och fortsätta den fredsbyggande processen i landet. Resultatet av diskussionerna på Kuba är ett system som består av rättsliga och utomrättsliga mekanismer som ska genomföras på ett samordnat sätt för att uppnå den största möjliga tillfredsställelsen av offrens rättigheter, fastställelsen av de faktiska omständigheterna samt garantera rättssäkerheten för deltagarna.

Torsdagen den 22:e juni bjuder Fonden för mänskliga rättigheter och Colombiagruppen på frukost och samtal med Olga Lilia Silva, advokat och chef för organisationen Humanidad Vigente som arbetar för att försvara de mänskliga rättigheterna för konfliktoffren i Colombia genom bland annat juridiskt stöd till processer för återlämning av stulna marker i de sydvästra delarna av landet.

Utöver en överblick om den fjärde punkten av fredsavtalet bjuder Olga Lilia Silva på en inblick i hur arbetet kring dess genomförande framskrider. I synnerhet kommer hon att berätta hur det nya ramverket ser ut och uppmärksamma offrens perspektiv i aktuella diskussioner samt belysa de motgångar och utmaningar som finns för att kunna uppnå rättvisa.

Tid: 9.00-10.00. Frukost serveras 8:30

 Samtalet hålls på spanska med tolkning till svenska eller engelska

Anmälningar till eventet senast tisdagen den 20 juni  genom https://simplesignup.se/event/97611

 

 Kontakt och information: Claudia Polo, claudia.polo@humanrights.se

Fredrik Svensson, fredrik.svensson@humanrights.se

Välkomna!