Peace Works LoggaPeaceWorks är en ideell fredsorganisation av och för unga. Vi finns i både Sverige och i Colombia där vi arbetar för att stärka ungas organisering samt förmåga till kritisk reflektion för att främjas förutsättningar för ungas deltagande och påverkan i samhället. Strategin för att lyckas med detta är att stärka ungas möjlighet till:

PeaceWorks stöttar och engagerar ungdomar som vill driva eller driver internationella och nationella projekt med inriktning på fred i både Sverige och Colombia. Vi erbjuder unga utbildningar i exempelvis projektledning, normkritik, antirasism, och internationellt samarbete.

Interkulturella utbyten: PeaceWorks en av Sveriges främsta volontärorganisationer där vi erbjuder volontärutbyten i Latinamerika, Asien, Afrika och Europa, samt praktikplatser hos våra samarbetspartners i Colombia.

Läs mer om PeaceWorks  projekt i Colombia

Lea sobre  el trabajo de PeaceWorks en Colombia