Seminarium om civilsamhället, fredssamtal och Colombias framtid

  • 18:00
  • Klara Södra kyrkogata 1, Stockholm

Civilsamhället Colombia. Flickr CC Edisson

Fredssamtalen i Havanna pågår och går enligt många källor framåt. Samtidigt är det många aktörer som påpekar samtalens och det eventuella avtalets begränsade omfattning. Människorättskämpar och fackligt aktiva är bara två av de många grupper i det colombianska samhället som hotas dagligen. Det finns fortfarande många dolda konflikter och många frågor som ett fredsavtal kommer lämna obesvarade.Juan Manuel Gonzalez från kvinnorätts- och ickevåldsorganisationen ”Casa de la Memoria Quipu Huasi” kommer att prata om civilsamhällets roll i fredsprocessen och de utmaningar de kommer att ställas inför efter ett eventuellt fredsavtal!Välkomna på ett öppet och gratis seminarium på Sensus.
Anmälan till Claudia Polo på: claudia.polo@humanrights.se senast den 24 april.