Röster från Colombia: Övergång till rättvisa och en hållbar fred?

  • 18:00
  • Viktoriahuset, Linnégatan 21, Götebörg

Hur ska en hållbar fred uppnås i ett land där en inbördes väpnad konflikt pågått i över 50 år? Sedan 2013 har fredsförhandlingar mellan den colombianska regeringen och gerillagruppen FARC pågått. Ett fredsavtal är nära säger den colombianska regeringen medan andra ifrågasätter hur implementeringen ska ske.

FUF Pop up Göteborg och Latinamerikagrupperna / SAL lokalgrupp i Göteborg  bjuder in till ett unikt tillfälle att lyssna till Diana Gomez och Gustavo Ulcue som utifrån deras perspektiv kommer att prata om vilka utmaningar Colombia möter i fredsprocessen.

Diana Gomez pappa var aktiv i fackrörelsen och mördades för 10 år sedan men fortfarande har ingen åtalats. Hon är själv aktiv i kvinnoorganisationer och kommer att prata om offrens perspektiv och straffrihet. Gustavo Ulcue har arbetat med människorättsorganisationer, urfolks rättigheter och utländska företags ansvar i konflikten. Seminariet är gratis och kommer att hållas på spanska med översättning till svenska/engelska.

Anmäl dig gärna på facebookeventet Röster för fred i Colombia eller mejla goteborg@fuf.se eller lag.gbg@gmail.com om du har frågor.