Ingen fred utan kvinnor; fredsperspektiv från Afghanistan och Colombia

  • 08:30
  • S:ta María Domkyrka Norra Kyrkogatan 2 Visby
At a special event at United Nations headquarters on September 10, 2014, UN Women, Ireland, and the United Arab Emirates announced the launch of a global study to review progress and challenges since the Security Council adopted resolution 1325 on Women, Peace and Security, in 2000.  A landmark legal and political framework, Security Council Resolution 1325 acknowledges the importance of women’s participation and the inclusion of gender perspectives in peace negotiations, humanitarian planning, peacekeeping operations, post-conflict peacebuilding and governance.  Photo:UN Women/Ryan Brown

UN Women. Foto: Ryan Brown (CC)

Fredsförhandlingarna mellan den colombianska regeringen och FARC-gerillan inleddes i augusti 2012. Vid tidpunkten bestämde parterna att förhandlingarna skulle vara slutna och att de skulle äga rum utanför landets gränser. Nämligen i Havanna på Kuba. Avsaknad av kvinnliga representanter i båda förhandlingsdelegationerna uppmärksammades av landets kvinnorörelse som gång på gång mobiliserade och satte press för att deras representanter skulle få möjlighet att träffa de förhandlande parterna och kräva att kvinnors rättigheter och genusperspektiv inkluderas i ett eventuellt fredsavtal.

I Afghanistan ryktas det nu att regeringen och talibanerna kan komma att förhandla men det finns oro för att kvinnors rättigheter och deltagande i att bygga fred, kan förhandlas bort av regering och talibaner. Forskning visar att kvinnors deltagande är en förutsättning för att bygga hållbar fred men hur ska man göra för att undvika att kvinnors rätt till deltagande och rättigheter blir en bricka i spelet som partnerna är beredda att ge upp under förhandlingarna?

Under Almedalsveckan bjuder Svenska kyrkan, Svenska Afghanistankommitten och Colombiagruppen in till ett frukostseminarium där du kan ta del av erfarenheter från Colombia och Afghanistan. Seminariet är på spanska och  svenska.

Medverkande

Anna-Karin Johansson, Svenska Afghanistankommittéen

Marina Gallego, Ruta Pacifica, Colombiansk freds- och kvinnoorganisation

Lena Ag, Generalsekreterare Kvinna till kvinna

Moderator

Gunilla Hallonsten, Svenska kyrkan

Plats: Sta Maria Domkyrka | Språk: Spanska med svensk tolkning

Anmäl dig till seminariet via följande länk senast den 1 juli: Gå till Fb- eventet

Vi serverar frukost från 8:30

Ni är hjärtligt  välkomna!