Hållbar utvecklingspolitik som förutsättning för uppbyggande av fred i Colombia

  • 18:00
  • Klara södra kyrkogata 1, 9tr, Stockholm
  • +46 70-559 53 42.

Foto-Alan Pedro Nel Gomez MuralI Arauca blir miljökonsekvenserna av oljeutvinningen alltmer märkbara och förstärker effekterna av klimatförändringarna. Lokala organisationer uppmärksammar hur landrättigheter, företags ansvar och småbönders möjligheter till småskalig och hållbar försörjning hänger samman och utgör förutsättningar för att bygga hållbar fred i Colombia.

Utöver en överblick av situationen i Arauca vill Colombiagruppen och Svenska kyrkan uppmärksamma frågor som vi inte anser har diskuterats tillräckligt och som är aktuella under den pågående fredsförhandlingen mellan den colombianska regeringen och FARC-gerillan.

Uppbyggande av en hållbar fred i landet kräver enligt det colombianska civilsamhället att regeringens politik ska vara sammanhängande i frågor som den nationella utvecklingsplanen, där utvinning och makroprojekt står i fokus.


Detta trots fokus på markkonflikter, ökningen av internflyktingar i landet och den oroande utvecklingen som situationen av mänskliga rättigheter har i områden där dessa makroprojekt pågår. Landets utvecklingspolitik hindrar dessvärre processen att återlämna mark och långt ifrån gynnar de utsatta grupperna i samhället. Utifrån gästernas erfarenheter är detta några frågor som kommer att tas upp under seminariet.

Moderator:

Anders Rudqvist,   Sociolog och Colombiaexpert

Medverkande:

William Salazar,  Småbonde från området Lipa. Han är representant för ”CAMPROLIPA”- miljökommittén för försvar av våtmarken Lipa. William kommer att berätta om hur småbönder drabbas att miljökonsekvenserna som orsakas av oljeutvinning och den påverkan som oljebolagets verksamhet har över MR-situationen  i Arauca.

Sonia López,  Ordförande och juridisk företrädare på den lokala människorättsorganisationen Joel Sierra som arbetar med mänskliga rättigheter och fred på lokal nivå. Joel Sierra arbetar också med påverkansarbete internationellt för att kräva respekt för mänskliga rättigheter och en fredlig och långsiktig lösning på den väpnade konflikten. Sonia kommer att berätta om de förslag som Joel Sierra och andra organisationer som är verksamma i området har för att bygga fred i Arauca.

Medarrangörer: Colombiagruppen och Svenska kyrkan

Språk: Spanska med svensk översättning

Anmälan till altiviteten sker på nedanstående länk senast tisdagen den 10:e november: http://simplesignup.se/event/67815

För ytterligare information om evenemanget kontakta Claudia Polo via mail claudia.polo@humanrights.se eller på telefonnummer: 070-559 53 42.

Kom i tid, dörren stängs 18:00

Välkomna!