Frukostseminarium – Integrerad upprättelse för urfolk i Colombia

  • 09:00
  • Hilton Slussen, Lokal Eros, Guldgränd 8, Stockholm
  • mobil 070-559 53 42

Jomary Ortegón liten

2016 inledde Fonden för mänskliga rättigheter ett samarbete med advokatkollektivet José Alvear Restrepo, CCAJAR, en icke-statlig organisation med 39 års erfarenhet av att försvara mänskliga rättigheter i Colombia. Projektet inriktar sig på att stödja upprättelse av bland annat Wiwas-samhället från Sierra Nevada de Santa Marta i norra Colombia som mellan 2002 och 2003 drabbades av två massakrer. Runt 4000 urfolkmedlemmar har fördrivits högre upp i Sierra Nevada samt till städer i Guajira och Cesar. Möjligheterna till fysisk och kulturell överlevnad för urfolken minskar som en följd av kränkningarna av deras rättigheter. Wiwas-samhället har erhållit skyddsåtgärder av den interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter (IACHR) sedan 2005.

Måndagen den 16:e oktober bjuder Fonden för mänskliga rättigheter, Colombiagruppen och Svenska Nätverket för Övergångsrättvisa på frukostseminarium med Jomary Ortegón, president för CCAJAR.

Jomary har representerat cirka 30 fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna inför interamerikanska kommissionen. Hon kommer att dela med sig av kollektivets erfarenheter kring arbetet för upprättelse för etniska minoriteter och då i synnerhet om de hinder, framgångar, utmaningar och lärdomar som finns för att uppnå en effektiv upprättelse för urfolken i Colombia.

Utöver en överblick om arbetet kring etniska minoriteter bjuder Jomary Ortegón på en inblick om hur implementering av systemet för övergångsrättvisa framskrider samt offrens perspektiv i aktuella diskussioner.

 

Samtalet hålls på spanska med simultantolkning till svenska

Anmälningar till eventet senast fredagen den 13 oktober genom följande länk

https://simplesignup.se/event/102664

 Kontakt och information:

Claudia Polo, claudia.polo@humanrights.se

mobil 070-559 53 42

Fredrik Svensson, fredrik.svensson@humanrights.se

 mobil 070-565 02 74

Hjärtligt välkomna!