Colombiagruppen under MR-dagarna

  • 16:30
  • Elmia, Konferensrum 19. Elmiavägen 15 554, Jönköping

Backlash eller framsteg för jämställdheten i Colombia?

Una luz por la paz

Fredsavtalet som Colombias regering och FARC undertecknade under hösten 2016 har beskrivits som en stor framgång för kvinnors rättigheter och medvetenheten om att jämställdheten måste öka om hållbar fred ska kunna skapas i Colombia. I fredsavtalet beskrivs kvinnor som aktörer i konflikten som är avgörande för en hållbar fred men när Colombias befolkning skulle folkomrösta om avtalet inleddes en massiv kampanj mot fredsavtalet där genus- och jämställdhetsaspekterna lyftes fram. Nästa vecka bjuder Colombiagruppen två colombianska kvinnor för att samtala om påverkan som dessa diskussioner har för kvinnors rättigheter  och de utmaningar som kvinnor bör bemöta under genomförande av avtalet.

Claudia Mejía, är generalsekreterare för kvinnoorganisationen Sisma Mujer  och reser till Sverige som representant för det nationella nätverket för kvinnor, RNM.  Sisma Mujer och RNM är två av fem kvinnoorganisationer och nätverk som deltog  i initiativet Las Cinco Claves, dess arbete bidrog att stärka kvinnors deltagande och rättigheter under fredsprocessen.

Viviana Machuca, representerar det ekumeniska fredsnätverket DiPaz. Organisation som  verifierade eldupphöret i FARC-processen och  övervakar nu implementeringen av utvalda delar av fredsavtalet samt säkerhetssituationen för civilbefolkningen i FARC:s återintegreringsområden. Dipaz har en viktig roll som ”brobyggare” mellan lokalbefolkningen i dessa områden och FN-missionen.

Eventet är på spanska med simultantolkning till svenska

I dag, när respekten för rättigheterna minskar och det demokratiska utrymmet krymper på många håll i världen, har det blivit mer angeläget än någonsin att samlas och påminnas om att de mänskliga rättigheterna inte kan tas för givna utan är något vi ständigt måste försvara.

Välkomna!