Colombiagruppen under mänskliga rättighetsdagarna

  • 10:30
  • Svenska mässan Göteborg

Olja,Desplazados-415x280 vatten och fred i Arauca

Tema: Ny agenda för global utveckling

Lipa ligger i departamentet Arauca, i nordöstra Colombia. Det gränsar till Venezuela och ligger i Orinocoflodens avrinningsområde Orinoquia. Vattentillgångarna och klimatet har gjort att biodiversiteten är extremt högt. Området är inte bara rikt på vatten och biodiversitet, utan där finns också oljetillgångar. Länge bodde nästan enbart mindre grupper av urfolk i Arauca. På 1950-talet strömmade interflyktingar, som drabbats av våldet i andra delar av Colombia, dit. Under 1980-talet kom en ny våg av inflyttning när oljefyndigheterna upptäcktes och började utvinnas. Det politiska våldet och den väpnade konflikten ökade dramatiskt i intensitet under den här perioden.

Gerillarörelserna FARC och ELN ökade sin närvaro. Militären ökade också sin närvaro för att skydda oljetillgångarna. Civilbefolkningen fick betala ett högt pris när de hamnade mellan de stridande parterna och anklagades av både militär och gerilla för samröre med motsatta sidan. De urfolksgrupper som levde i området drabbades mycket hårt. De fördrevs från sina traditionella marker. Konstitutionsdomstolen har utdömt att staten måste skydda dessa grupper eftersom de nu står på gränsen till förintelse.

I Arauca blir miljökonsekvenserna av oljeutvinningen alltmer märkbara och förstärker effekterna av klimatförändringar. Lokala organisationer uppmärksammar hur landrättigheter, företags ansvar och småbönders möjligheter till småskalig och hållbar försörjning hänger samman och utgör förutsättningar för att bygga hållbar fred i Colombia.

Svenska kyrkan och Colombiagruppen har bjudit in två mr-försvarare från Arauca; William Salazar och Sonia López och en representant från LFV Colombia, Francia Hérnandez. De delar med sig av sina erfarenheter under mänskliga rättighetsdagarna.

Följ länken för mer information om våra gäster>> Olja. vatten och fred i Arauca