Svenska Kyrkan

Svenska kyrkan verkar för att en långsiktigt hållbar fred ska kunna uppnås i Colombia i sin roll som aktör inom långsiktigt utvecklingsarbete, humanitärt arbete, internationell kyrkosamverkan. Det påverkansarbete Svenska kyrkan genomför i Sverige, Colombia, EU-nivå, Interamerikansk nivå samt global nivå tillsammans med sina samarbetspartners, är en viktig del av detta arbete. Svenska kyrkans arbete i Colombia grundar sig i ett samarbete där Lutherska Världsförbundet har bjudits in att arbeta i Colombia av lutherska kyrkor där.

Svenska kyrkan tar ställning för dem som diskrimineras och förnekas sina rättigheter och stödjer dem som är positiva agenter för förändring. Målet är att bidra till att våldsamma konflikter kan transformeras och en fredskultur kan byggas. För att uppnå det krävs långsiktiga åtaganden för att stärka lokalsamhällen och skapa medvetenhet och kunskap om mänskliga rättigheter. Svenska kyrkan uppmärksammar kränkningar av mänskliga rättigheter som sker i Colombia och erbjuder samarbetspartners, gräsrotsorganisationer och de som själva utsatts för kränkningar tillträde till dessa arenor.

Läs mer om Svenska Kyrkans arbete i Colombia