FNs rapport

FN: s högkommissarie för mänskliga rättigheter välkomnar de ansträngningar som Colombias regering  gör för att fullgöra sina konstitutionella skyldigheter gällande situationen av mänskliga rättigheter i landet samt Santos-regeringens sökande av förhandlingslösning på den interna väpnade konflikten. Högkommissarien betonar att uppbyggandet av en hållbar fred kommer att kräva betydande insatser för att övervinna orättvisor bl.a. genom ökad tillgång till politiska och ekonomiska rättigheter. Rapporten innehåller elva rekommendationer.

Ladda ner rapporten på spanska och engelska här >>Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights