Sanningskommissionens slutgiltiga rapport

Den 28 juni 2022 publicerades den slutgiltiga rapporten från den Colombianska sanningskommissionen. Kommissionen upprättades i och med fredsavtalet 2016 och har arbetat med att ta fram de politiska, ekonomiska och kulturella aspekterna som ledde upp till konflikten, samt tagit emot vittnesmål och rapporter om vad som hände under konflikten från olika delar av det Colombianska samhället, däribland offer och de olika parterna i konflikten. I rapporten presenteras vad de kommit fram till när det gäller brott mot mänskliga rättigheter och internationell humanitär lag, konfliktens sociala påverkan på samhället och demokratin, på dem som var involverade på olika sätt och paramilitärismen som fenomen. Här hittar du rapportens hemsida, där alla 10 volymer av rapporten finns tillgängliga på spanska;


Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in Colombia  (Jan-Dec 2021)*

Rapport 1-Årsrapport från FNs kommissionär för mänskliga rättigheter The present report of the United Nations High Commissioner for Human Rights describes the human rights situation in Colombia in 2021, the year of the fifth anniversary of the signing of the peace agreement between the Government of Colombia and the Revolutionary Armed Forces of Colombia–People’s Army. It focuses on the enjoyment of economic, social and cultural rights, the prevention of human rights violations and protection of human rights, civic space, access to justice and the fight against impunity. The report highlights the increase in violence in rural areas and some urban centers, which seriously affected the leadership and community life of indigenous peoples, peasants and people of African descent, as well as women in rural areas. The pandemic and violence also deepened the existing social and economic inequalities. The report contains recommendations on ways to improve the human rights situation in the country.

Read the Report

*Unofficial English Version of Report A/HRC/49/19


Annual Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in Colombia (2017)*

Rapport 1-Årsrapport från FNs kommissionär för mänskliga rättigheterIn this report, the High Commissioner for Human Rights commends the peace agreement reached between the Government of Colombia and the Revolutionary Armed Forces of Colombia–People’s Army. He highlights the tasks requested of his Office in Colombia by the negotiating parties to support peacebuilding, including reporting on the implementation of the human rights aspects of the agreement through a special chapter in his annual reports to the Human Rights Council. The report also describes the human rights situation in relation to peace, security, development and democracy. It highlights specific challenges, especially in rural areas, including citizen security, violence linked to illegal economic activities, attacks on human rights defenders, corruption and disparities in economic, social and cultural rights enjoyment. The report includes 15 recommendations

Read the Report

*Advance unedited version


Contra las Cuerdas – Somos Defensores, Årsrapport 2016

Foto: Contra las Cuerdas. Årsrapport 2016,Somos Defensores.

Foto: Contra las Cuerdas. Årsrapport 2016,Somos Defensores.

Om människorättsförsvararens kamp vore en boxningsmatch skulle dessa aktivister strida mot repen. På så sätt illustrerar den icke-statliga organisationen Somos Defensores den allvarliga situation som colombianska ledare och människorättsförsvarare möter i Colombia. Trots hoppet som fredsavtalet väckt är den oproportionella ökningen av mord och attacker och det bristande skyddet från regeringens sida en risk för landet. En risk finns att upprepa Union Patrioticas historia skriver Somos Defensores i sin nya rapport. Förutom information om attacker och mord på MR-försvarare, bjuder rapporten på kontextanalys om fredsprocessen från år 2016. Rapporten kritiserar bl.a. avsaknaden av ett eget system inom statsåklagarmyndigheten för dokumentation och utredning av dessa mord. Rapporten är för närvarande tillgänglig på spanska.

Ladda ner rapporten

Besök Somos Defensores hemsida för mer information om situationen för MR-försvarare i Colombia.

 

 

As Black as Coal – Forum Syd 2016

CerrejonForum Syds lanserade i juni sin nya rapport om företagande och mänskliga rättigheter med fokus på kolgruvan Cerrejon i Colombia.

Artiklar i media:
Sydsvenskan
Svenska Dagbladet

Läs hela rapport


Balance en Derechos Humanos y libre comercio Colombia – Canadá 2014-2015

extractivismo_-_150dpi-ca4c1I Bogotá presenterades den 27 april en rapport om de ekonomiska och sociala effekterna av handelsavtalet mellan Colombia och Kanada. Enligt rapporten finns en negativ utveckling för situationen av de mänskliga rättigheter i de områden där det finns kanadensiska investeringar. Vidare finns få garantier för de anställdas möjlighet att bilda fackföreningar. Rapporten visar på en ökning av den colombianska exporten på 12%, att jämföras med en 38%  import från Kanada.

Descargue el documento en español


Colombia: Restoring The Land, Securing The Peace: Indigenous And Afro-Descendant Territorial Rights

Amnesty

 

Tvångsförflyttningar och förskingring av mark ofta genom våld och hot har varit ett utmärkande drag av Colombias väpnade konflikt. Dessa kränkningar och brott mot de mänskliga rättigheterna drabbas framför allt av ursprungsbefolkningar, afrocolombianer samt små och medelstora jordbrukare. För dessa samhällen är sina identiteter och försörjningsmöjligheter intimt förknippade med den mark där de bor och arbetar. Denna rapport uppmärksammar vikten att återlämna de stulna marker och förstärka urfolks och afrocolombianers territoriella rättigheter.

Ladda ner rapporten på spanska eller engelska

 

 

 

 

 


Civil Society Voices: Agendas Peace in Colombia – Maj 2015

Pages from ABColombia_Voces_de_la_Sociedad_Civil_ESP

 

Denna rapport är avsedd att lyfta fram den avgörande betydelse som det civila samhället i Colombia har och även utifrån samma perspektiv erbjuda information om de hinder som finns för att uppnå en hållbar fred. Rapporten vill belysa de utsikter som organisationer och grupper i det civila samhället ser i den agenda som diskuteras i Havanna och som nyckelfrågor till en fredlig lösning på landets konflikt. Den ger även rekommendationer för det internationella samfundet och Colombias regering  samtidigt som den inriktar sig på röster från de marginaliserade grupperna; kvinnor, bönder, ursprungsfolk och afrocolombianer. Dessa grupper har drabbats allra hårdast av landets konflikt.

Ladda ner rapporten på engelska 

Para descargar el reporte en español 


 

 

Rapport från den historiska kommissionen för konflikten och dess offer – Februari 2015

Kommissionen etablerades av regeringen och gerillan förra året för att identifiera orsakerna bakom den långvariga konflikten och dess konsekvenser.  Kommissionen, som bestod av 12 representanter, lämnade den 10:e februari in sina enskilda analyser med argumentet att sanningen om den colombianska konflikten är väldigt komplex. Rapporten kommer att bli en ingångspunkt för arbetet kring upprättelse av konfliktoffren och deras rätt att få veta sanningen.

Ladda ner rapporten på spanska


 

Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights- Februari2015

FNs rapport

FN: s högkommissarie för mänskliga rättigheter välkomnar de ansträngningar som Colombias regering  gör för att fullgöra sina konstitutionella skyldigheter gällande situationen av mänskliga rättigheter i landet samt Santos-regeringens sökande av förhandlingslösning på den interna väpnade konflikten. Högkommissarien betonar att uppbyggandet av en hållbar fred kommer att kräva betydande insatser för att övervinna orättvisor bl.a. genom ökad tillgång till politiska och ekonomiska rättigheter. Rapporten innehåller elva rekommendationer.

Ladda ner rapporten på spanska och engelska

 


Civilsamhällets rapport om barnrättsfrågor. Februari 2014

Coalico om eEfterlevande av Barnkonventionen

Rapporten publicerades 2014 och var utgångspunkt för FN:s barnrättskommittés granskning av efterföljandet av barnkonventionen i Colombia. Barnkonventionen ratificerades av Colombia år 1991, men trots detta förekommer alltjämt för många överträdelser av ungdomars och barns grundläggande rättigheter. Det politiskta våldet medför bl.a. utnyttjande av barnsoldater, framtvingat försvinnande och sexuellt våld mot barn samt situationer av hög utsatthet då 55 procent av interflyktingarna i landet är just minderåriga. Situationen kräver åtgärder från den colombianska staten och det är viktig att kunna uppmärksamma de brister och motsättningar som fortfarande existerar. Rapporten belyser  beaktansvärda frågor för barnens framtid i landet.

Läs COALICO:s alternativa rapport på spanska