Genom projektet ”Colombia bortom fredsavtal – utmaningar och möjligheter” har Colombiagruppen bidragit till ökad kunskap hos den svenska allmänheten om konfliktdynamiken, de stora utmaningarna relaterade till uppbyggandet av en hållbar fred i Colombia och de konstruktiva lösningar som drivs av civilsamhället. Colombiagruppens projektår 2014 bidrog till ett mer inkluderande och rättvist Sverige genom att uppmärksamma vikten av SvEOs bistånd och dess resultat samt frågor som rör utvecklingens drivkrafter i Colombia.

Målet med projektet uppnåddes då Colombiagruppen, på egen hand eller i samarbete med andra aktörer, under året anordnade mer än 20 möten och totalt 9 större eller mindre seminarier och arrangemang i form av riksdagsseminarium, öppna seminarier, frukostseminarium, panelsamtal och andra mer alternativa informationsinsatser som till exempel Colombiagruppens aktivitet ”Graffitimålning för fred och kvinnors rättigheter i Colombia”.

Deltagandet från de colombianska representanterna, vilka härstammar från de mest utsatta grupperna – kvinnor, urfolk, afrocolombianer, jordbrukare och unga – ökade möjligheten att framföra civilsamhällets budskap och, för den svenska allmänheten och ur ett förstahandsperspektiv, synliggöra hur fattiga och marginaliserade människor påverkas av konflikten och belysa de konstruktiva erfarenheter och lösningar som det organiserade civilsamhället försöker driva fram i Colombia.

Mötet med de colombianska representanterna påvisar att ett eventuellt fredsavtal inte automatiskt medför en lösning på konflikten utan snarare att många utmaningar kvarstår kring uppbyggande av fred i landet. Colombiagruppens informationsinsatser anordnades i Stockholm, Umeå och Uppsala.