Foto: Casa de la mujer

Foto: Casa de la Mujer

Inom ramen för projektet ”Ökad kunskap om kvinnors situation och rättigheter i Colombia”, finansierat av informationsbidrag från Forum Syd, anordnades en seminarieserie med följande teman.

  • Konfliktrelaterat sexuellt våld
  • Kvinnliga människorättsförsvarare
  • Kvinnliga internflyktingar och deras rätt till land
  • Kvinnors deltagande i lokala fredsdialoger

Vid samtliga seminarier närvarade inbjudna kvinnor från det colombianska civilsamhället, vilka gavs möjlighet att förmedla sin personliga bild av situationen i landet. Seminarier genomfördes i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Som exempel kan nämnas det seminarium som behandlade konfliktrelaterat sexuellt våld och gick av stapeln i juni. På seminariet samtalade Margot Wallström, FN:s särskilda representant mot konfliktrelaterat sexuellt våld, med två representanter från colombianska kvinnorättsorganisationer, Claudia Mejía Duque från Sisma Mujer och Adriana Porras Murrillo från Iniciativa de Mujeres por la Paz (IMP).

Wallström uttryckte stor tacksamhet över Colombiagruppens initiativ till seminariet och möjligheten att få träffa och diskutera de utmaningar som colombianska kvinnor ställs inför öga mot öga med representanter från det colombianska civilsamhället. Wallström och representanterna höll kontakten och vid deras besök i landet ett år senare, i maj 2012, träffades de igen.

I november 2011 anordnade Colombiagruppen ett parlamentarikerutbyte under temat ”Jämställdhet, demokrati och hållbart fredsbyggande” där tre colombianska kongressledamöter från tre olika partier under en veckas tid var i Stockholm för möten och studiebesök. Bland annat så träffade kongressledamöterna riksdagens talman, diskuterade jämställdhetsfrågor med riksdagsledamöter, besökte en förskola med genuspedagogik och träffade representanter från Haninge kommun för att diskutera kommunens kvinnojour och deras arbete mot våld i nära relationer.