AC_CMYK - sv - Används för tex presentationer eller webb, JPG-formatet är avsett för skärmanvändning, inte för tryck

Sedan början av 2006 samarbetar Adoptionscentrum med barnrättsnätverket Red de Protección a la Infancia, RedPai, som består av ett 30-tal institutioner och organisationer i Bogotá med omnejd. Det övergripande målet för Redpai är att stärka barns grundläggande rättigheter och bidra till att de blir aktiva medborgare i sina respektive samhällen.

Tillsammans med RedPai har Adoptionscentrum genomfört flera projekt som särskilt syftat till att stärka övergivna och utsatta barns relationer med de biologiska familjerna och bidra till den sociala integrationen av barn och familjer som är särskilt utsatta i lokalsamhället.  I det pågående projektet arbetar man för att påverka ansvariga myndigheter att driva barnrättsfrågor med fokus på barn på institution, samt med att stärka de unga att själva utkräva sina rättigheter och öka ungas deltagande.

Sedan 2012 samarbetar vi med ytterligare en colombiansk organisation, Planeta Amor, som arbetar för att förbättra situationen för barn som föds med hiv, sprida kunskap om hiv/aids samt förhindra ökad smittspridning bland ungdomar. I det pågående projektet utbildar man unga som själva är drabbade av hiv/aids till utbildare för att sprida kunskap om hiv till jämnåriga. Detta förväntas bidra till att minska stigma och diskriminering.

Projekten finansieras med insamlade medel från medlemmar i Adoptionscentrum och andra som värnar om Colombias barn, samt med stöd från Forum Syd.