Ingripande av den särskilt sändebud och chef för FN:s verifieringsuppdrag i Colombia om situationen i landet vid FN

Categories: Nyheter

Den särskild representant för generalsekreteraren (SRGS) och chef för FN:s verifieringsuppdrag i Colombia, Carlos Ruiz Massieu, talade förra veckan inför FN:s säkerhetsråd och  fredsbyggande kommissionen för Colombia om genomförandet av det Slutliga Fredsavtal i Colombia och de utmaningar som konsolideringen av fred står inför, särskilt i de områden som är mest drabbade av våld och fattigdom.

SRGS presenterade vid FN den senaste rapporten om verifieringen av genomförandet av fredsavtalet mellan den colombianska regeringen och det tidigare FARC-EP. Han lyfte fram de framsteg som gjorts i genomförandet och några frågor relaterade till den långsiktiga framgången med återintegrering.  Massieu sa att ”framstegen framför allt är en produkt av den colombianska statens och det tidigare FARC-EP:s uthållighet, och det beslutsamma stödet från civilsamhället, offer och människor från alla regioner”.

Innovationer har gjorts på olika fronter. Verifieringen av vapenvilan genom en trepartsmekanism, den omfattande integreringen av jämställdhet genom hela fredsavtal, ett särskilt kapitel om etniska folkslag och det banbrytande systemet för övergångsrättvisa är exempel på hur den colombianska fredsprocessen bryter ny mark. Avtalets arkitektur, som möjliggör en kontinuerlig dialog mellan parterna, är i sig ett steg framåt.

De största framgångar de senaste fem årens implementering har lett till är återintegreringen av de mer än 13 000 ackrediterade före detta kombattanter genom en mängd initiativ. Med stöd från den privata sektorn och det internationella samfundet har statliga institutioner  spelat en viktig roll genom att tillhandahålla ekonomiskt och tekniskt bistånd för produktiva initiativ. För före detta kombattanter som bosatte sig i både det ursprungliga och det nya återintegreringsområden måste tillgången till mark och bostäder påskyndas, så att deras ansträngningar kan ge frukt, inklusive deras gemensamma arbete med värdsamhällen som är så viktigt för långsiktig försoning.

Rapporten underströk också den inkluderande och deltagande karaktären hos de senaste kongressvalen, det andra sedan fredsavtalet signerades, som för första gången inkluderade valet av 16 nya platser från de särskilda valdistrikten för fred, vilket gav utrymme och röst åt de regioner som drabbas hårdast av konflikten. Dessutom var valet banbrytande i flera aspekter, med mer än 28 % av kongressmedlemmarna kommer att vara kvinnor, en betydande ökning från förra valet. Medborgarna kunde gå till vallokalerna obehindrat, och frågor som rörde ”Comunes” partideltagande togs upp via institutionella kanaler.

Rapporten varnar också för att det finns viktiga risker framöver ,  säkerhetsutmaningar som påverkar före detta kombattanter, samhällen, sociala ledare och människorättsförsvarare, särskilt i konfliktdrabbade regioner. SRGS betonade i säkerhetsrådet vikten av att göra mer för att skydda människors liv utöver de åtgärder som för närvarande är på plats.

Sedan undertecknandet av fredsavtalet har 318 före detta kombattanter, av dem  10 kvinnor, dödats.

Det ihållande våldet i flera regioner kräver ett fullständigt genomförande av fredsavtalet, inklusive men inte begränsat till bestämmelserna om säkerhetsgarantier i avtalet. Kapitlen om landsbygdsreformer, politiska reformer och kampen mot olagliga droger är avsedda att ta itu med djupt rotade faktorer som i dag fortsätter att underbygga våldets dynamik.

SRGS lyfte också fram effekterna av våld mot etniska grupper när han uppmanade den colombianska regeringen att utreda den militära operation som genomfördes i Puerto Leguízamo, Putumayo den 28 mars, där 11 människor miste livet, inklusive en högt uppsatt ledare  från ursprungsbefolkningen. Även om de colombianska myndigheterna hävdar att operationen genomfördes mot medlemmar av en FARC-dissidentgrupp, uppger civilsamhälles organisationer att offren för attacken var inhemska och kommunala ledare, såväl som andra civila personer,  inklusive barn. En undersökning som genomfördes gemensamt av de colombianska medierna Vorágine, El Espectador och Cambio avslöjade bevis som tyder på att minst fyra obeväpnade personer dog i operationen och att de colombianska militärstyrkorna hade påverkat bevis på platsen för de påstådda striderna.

”Våldet påverkar  ursprungsbefolkningar och afro colombianska samhällen i stor utsträckning i form av mord, fördrivningar och den ökande rekryteringen av minderåriga.” – SRGS

SRGS  avslutade sitt tal med att fredsavtalet fortfarande är en möjlighet att förverkliga årtionden av fredsbyggande ansträngningar från det colombianska samhället och institutioner. Därför är det avgörande att garantera ett fullständigt genomförande av avtalet. Det är en avgörande tid  för konsolideringen av freden som det internationella samfundet måste påskynda genom gemensamma ansträngningar för att hjälpa Colombia, inte bara när det gäller robust finansiering – avgörande för att upprätthålla och bygga vidare på de hårt kämpade vinsterna med dessa år av genomförande – utan ännu viktigare när det gäller politiskt stöd.

Author: Colombiagruppen

Lämna ett svar