16 nya kongressplatserna för offer i Colombia

Categories: Nyheter,Röster 2022

Colombia går till val till kongressen den 13 mars 2022. Det kommer att vara första gången som de 16 platserna för de särskilda transitoriska röstningsdistrikten för fred (”Circunscripciones Transitorias Especiales”) kommer att tillsättas. De skapades genom fredsavtalet och ger en möjlighet för områden som har upplevt konflikt och statlig frånvaro i decennier att delta i politiskt beslutsfattande och ge konfliktoffren en röst.

Internationell observation och övervakning är avgörande för att säkerställa att valet är öppet och rättvist, särskilt i betraktande av det växande våldet på landsbygden.

Fredsavtalet identifierade 170 kommuner som var särskilt påverkade av konflikten, fattigdom och kokaindustrin. Dessa kommuner skulle komma att få dedikerade medel för territoriellt fokuserade utvecklingsplaner (PDETs). De var grupperade i 16 regioner, var och en av dessa regioner har utsetts till ett särskilt transitoriska röstningsdistrikt för fred genom det andra kapitlet i fredsavtalet.

Den ursprungliga lagstiftningen för dessa platser skapades 2017 med tanken att platserna skulle vara tillgängliga i 2018 års val, men stötte flera hinder från flera traditionella politiska partier. Efter en lång kamp antogs äntligen lagstiftningen förra året (genom lagen ”Acto Legislativo 02 del 25 de Agosto de 2021”) efter det hårda arbetet och kampen från icke-statliga organisationer och konfliktofferrörelsen. Det finns en plats i kongressen per region för offer för konflikten utan tidigare anknytning till ett politiskt parti.

De särskilda transitoriska röstningsdistrikten för fred är menade att öka den politiska representationen från de regioner som är mest drabbade av den väpnade konflikten. Tack vare dessa platser kan personer från regionerna, som är registrerade i det centrala offerregistret, kandidera till representanthuset under valperioderna 2022–2026 och 2026–2030.

Tyvärr upplever många av dessa regioner fortfarande avsevärda nivåer av våld och traditionellt har våldet ökat kring valen, särskilt mot kandidater. Det är mycket viktigt att valen i dessa 16 särskilda distrikt kan genomföras säkert och korrekt vilket kommer att kräva internationell observation och övervakning. Förenta Nationernas organisation (FN), EU:s delegation i Colombia och 23 ambassader uttryckte oro över den allvarliga säkerhetssituationen och begärde genom en kommuniké en vapenvila av de colombianska väpnade grupperna, inom ramen för den valprocess den nästa 13 mars.

Om valet genomförs öppet och i enlighet med regelverket skulle det ge folk förtroende för valprocessen och bidra till att bygga upp förtroende för demokratin. Det skulle också främja och skydda medborgerliga och politiska rättigheter och minska våld och bedrägerier.

Källan: ABC Colombia

Author: Colombiagruppen

Lämna ett svar