MR-försvarare med fokus på unga beviljas skydd av Interamerikanska Kommissionen för Mänskliga Rättigheter

Categories: Nyheter

Efter att ha varit utsatt för hot, trakasserier och aggressioner på grund av sin ställning som MR-försvarare beviljas Yiner Hernán Quiguantar Cortéz, som studerar vid universitetet i Cauca, skyddsåtgärder av den Interamerikanska Kommissionen för Mänskliga Rättigheter. Läget i Colombia och den svåra situationen för Sociala ledare, särskilt i våldsutsatta regioner som Cauca, lyfts i motiveringen och det konstateras att Quigantar Cortéz mänskliga rättigheter så som rätten till liv och personlig säkerhet riskeras.

Yiner Hernán Quiguantar Cortéz är profilerad inom frågor om unga och ursprungsbefolkningens rättigheter och har sedan 2019 fått utstå hot i relation till sitt arbetet. Under 2021 har de intensifierats och i juni 2021 blev han överfallen och hotad till livet. Kommissionen begär därför att staten Colombia implementerar nödvändiga och kulturellt anpassade skyddsåtgärder för Quiguantar Cortéz för att försäkra att hans liv skyddas och han kan utföra sitt arbete som MR-försvarare.

Läs mer om kommissionens beslut i deras pressmeddelande.

MR-försvarare är en mycket utsatt grupp i Colombia, här skriver vi mer om det, och  i och med generalstrejken i har unga ledare och sociala ledare blivit särskilt utsatta för hot och våld. 

Author: Colombiagruppen

Lämna ett svar