Öppet brev: Sverige, agera mot mordvågen på MR-försvarare i Colombia

Categories: Opinion och påverkan

Arnoldo Medina Ulcue. Foto: ECOMUN

Det svenska civilsamhället som arbetar med mänskliga rättigheter i Colombia fördömer och utrycker vår oro över mordet på Arnoldo Medina Ulcue i Santander de Quilichao i Cauca den 30 april 2021. Arnoldo Medina Ulcue var en av undertecknarna av fredsavtalet mellan den colombianska regeringen och FARC-EP och medlem i jordbrukskooperativet Mandiva Cauca (COOMAMCE), ett kooperativ som bildades inom ramen för processen för ekonomisk och social återintegrering av demobiliserade inom FARC-EP. COOMAMCE är medlem i organisationen ECOMUN och får stöd genom projektet ”Aremos Paz” som genomförs av flera svenska organisationer och finansieras av EU och Sida.

Mordet är det senaste i raden av en omfattande mordvåg på MR-försvarare och personer som signerat fredsavtalet. Bara 10 dagar före mordet på Arnoldo mördades Sandra Liliana Peña Chocué från organisationen Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, en organisation som arbetar för urfolks rättigheter och mot odlingen av illegala grödor, framför allt kokaodlingar, som blivit en stor inkomstkälla för illegala väpnade grupper i området. CRIC får också stöd genom projektet ”Aremos Paz”.
Sedan fredsavtalet undertecknades 2016 har 273 medlemmar eller före detta medlemmar från FARC-EP mördats. Åtta av dessa mord har hänt under de senaste 15 dagarna. Dessutom pågår systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna för personer som är i processen att återintegreras. Den nuvarande situationen är mycket alarmerande och riskerar att omkullkasta hela fredsprocessen. COOMAMCE har varit en förebild för andra och en viktig aktör för att säkerställa matsäkerheten under pandemin genom olika jordbruksinitiativ. Mordet på Arnoldo Medina Ulcue riskerar nu att också fördjupa den humanitära krisen bland de återintegrerade ytterligare.

Colombia är det farligaste landet i världen för försvarare av mänskliga rättigheter. Bara under 2020 mördades 177 aktivister i Colombia, vilket är mer än hälften av det totala antalet mord på MR-försvarare i världen, enligt statistik från organisationen Front Line Defenders.

Det svenska civila samhället som är aktivt i Colombia uppmanar härmed den colombianska staten och dess myndigheter (på nationell, regional och lokal nivå) att:

  • Skydda och bevara den grundläggande rätten till liv för de personer som undertecknat fredsavtalet och befinner sig i en återintegreringsprocess, såväl som för småskaliga bönder, urbefolkning och afrocolombianer.
  • Uppmärksamma den humanitära krisen som pågår i Cauca-regionen och som har fördjupats i samband med den pågående pandemin.
  • Återaktivera, använda och stärka de olika strategier och skyddsmekanismer som härrör från fredsavtalet såsom förordning 660 från 2018 och den nationella kommissionen för säkerhetsgarantier som finns för att skydda människorättsförsvarare, urfolk, småskaliga bönder, kvinnorättsförsvarare, afrocolombianer och återintegrerade personer.
  • Stärka den lokala närvaron och kollektiva skyddsmekanismer för de organisationer som har bildats inom ramen för den ekonomiska och sociala återintegreringsprocessen.

Samtidigt ber vi det internationella samfundet och särskilt den svenska regeringen att:

  • Ge fullt stöd till fredsavtalet och säkerställa att alla delar av avtalet implementeras
  • Begära att den colombianska staten följer sin konstitutionella skyldighet att skydda livet och integriteten hos de personer som undertecknat fredsavtalet.
  • Övervaka situationen i kommunerna i norra Cauca med hänsyn till de systematiska kränkningarna av mänskliga rättigheter och humanitära åtaganden som pågår.
  • Stödja grupper av urfolk, småskaliga bönder, afrocolombianer och återintegrerade i Cauca.

Slutligen vill vi uttrycka vår solidaritet med Arnoldo Medina Ulcues familj, medlemmarna i kooperativet COOMAMCE och de mer än 140 lokala organisationerna som ingår i ECOMUN.

Anna Tibblin, generalsekreterare, We Effect
Eva Ekelund, policychef, Act Svenska kyrkan
Lena Sundh, styrelseordförande, Operation 1325
Anna Stenvinkel, generalsekreterare, ForumCiv
Ulrika Strand, generalsekreterare, Fonden för mänskliga rättigheter
Per-Olof Allerth, direktor, Ankarstiftelsen
Nasma Salim, generalsekreterare, PeaceWorks 

Author: Colombiagruppen

Lämna ett svar