EU-parlamentariker kritiserar Colombias militära doktrin

Categories: Nyheter,Opinion och påverkan

Läs brevet där EU-parlamentariker uttrycker sin oro över utvecklingen för de mänskliga rättigheterna i Colombia under covid 19. I brevet kritiserar parlamentarikerna armens olagliga avlyssningar av 130 personer, den militära doktrinen som präglar försvarspolitiken i landet och utmanar presidenten Duqué att implementera fredsavtalet.

”Enligt vår uppfattning påverkar dessa aktiviteter den konstitutionella och demokratiska ordningen i landet, desto mer i samband med en betydande ökning av militarisering av territorium, mitt i en global pandemi”

0001 0002 0003

Author: Colombiagruppen

Lämna ett svar