Foto: Familiares de desaparecidos. Agencia Prensa Rural

2016 börjar närma sig till sitt slut och vi i Colombiagruppen välkomnar de framsteg som gjordes under året och som är ett viktigt steg för att nå en hållbar fred i Colombia. Det nya fredsavtalet är på plats efter fyra år av fredsförhandlingar där den colombianska regeringen och FARC gerillan visade stor vilja att hitta en fredlig lösning på konflikten mellan parterna. Både kongressen och den konstitutionella domstolen har varit avgörande för att kunna börja implementera avtalet, en process som kommer att ta flera år och där den största insatsen borde vara att lösa de grundläggande orsakerna bakom konflikten i Colombia.

Avtalet och sitt genomförande är för de konfliktdrabbade samhällen en möjlighet att bygga fred i sina territorier och få upprättelse. Den nya etappen av processen kommer bl.a. att kräva att Santos regeringen ska kunna lösa problematiken kring andra väpnade aktörer som ELN och nya paramilitära grupper. De senaste veckorna har landet drabbats av en våldsvåg där mord på sociala ledare, urfolks- och afrocolombianska ledare, aktivister, och människorättsförsvarare ökar som följd av deras arbete för fred. Den förnyade våldsvågen påminner oss om de utmaningar som finns för att kunna garantera att utrymme för politisk deltagande verkligen finns i Colombia under postkonflikten.

Kontoret för FN:s kommissarie för mänskliga rättigheter i Colombia har under året registrerat 52 mord och 35 attacker, de flesta i Cauca, Antioquia, Norte de Santander och Valle del Cauca Läs OHCHR:s uttalande. Enligt andra colombianska och internationella civilsamhälleorganisationer som bevakar situationen för MR-försvarare i Colombia har 70 mord registrerats under året och 31 av dessa mord ägde rum efter ikraftträdandet av det bilaterala eldupphöret den 29 augusti 2016. Det icke statliga programmet We are Defenders rapporterade 35 mord på människorättsförsvarare mellan januari och juni 2016. Enligt rapporten  ¿Este es el fin? ligger paramilitära styrkor bakom de flesta attacker.

Läs uttalandet där Oidhaco och några av Colombiagruppens medlemsorganisationer uttrycker oro för situationen och bla.uppmärksammar vikten att av implementera punkten 3.4 av fredsavtalet, grunda den nationella kommissionen för säkerhetsgarantier, inleda arbetet för att demontera de paramilitära strukturerna,  utreda händelserna bakom attacker och mord på människorättsförsvarare och minska den straffrihet som råder kring dessa allvarliga handlingar samt ge garantier för ledares och människorättsförsvarare i sitt arbete.

Ladda ner uttalandet på engelska

Author: Colombiagruppen

Lämna ett svar