Komplicerad folkomröstning väntar

Categories: Nyheter

Foto:TTPresident Santos och Timochenco har annonserat att ett slutligt fredsavtal mellan regeringen och FARC-gerillan är på plats, undertecknadet kommer att äga rum den 26 september och den 2 oktober äger folkomröstningen som ratificerar avtalet mellan förhandlingsparterna rum. Ett kvarstående problem är att trots att fredsförhandlingarna har genomförts så har den Colombianska befolkningen inte fått tillgång till tillräckligt med information. Denna bristfälliga kunskap och den kampanj mot avtalet som för närvarande äger rum kan leda till ett oönskat resultat.

Icke-statliga colombianska organisationer uppmärksammar behovet av folkbildningsinsatser för att öka förståelsen hos det colombianska folket inom frågor som, vilken påverkan fredsavtalet skulle kunna ha för förbättrandet av deras levnadsvillkor? Vilka punkter har det avtalats om och vilka frågor har egentligen behandlats inom fredsförhandlingarna? Dessa frågeställningar ökar möjligheten till ökad kunskap hos dem som skall rösta och skaffa stöd till processen. Under de kommande veckorna kommer vi att publicera information, allehanda material och analyser om fredsavtalet.

Colombiagruppen vill stödja spridningen av information kring själva fredsavtalet och den betydelse som fredsavtalet har som ett första steg mot att hitta lösningar på konfliktens grundläggande problem och även ändra landets historia genom att öppna möjligheter i att under de kommande åren implementera de avtalade överenskommelserna.

Information på engelska eller svenska publicerar vi löppande på Colombiagruppens hemsida och facebook. För information på spanska om fredsavtalet och folkomröstningen i Sverige besök ”Colombianos por la paz – Suecia”

 

Author: Colombiagruppen

Lämna ett svar