Progress despite adversity: Women’s empowerment and conflict in Colombia

Categories: Nyheter,Rapporter

The OverProgress despite adversity Womens empowerment and conflict in Colombiaseas Development Institute publicerar sin nya rapport ”Progress despite adversity: Women’s empowerment andconflict in Colombia”. Rapporten analyserar utvecklingen av kvinnors egenmakt i Colombia sedan 1990 samt deras bidrag för att nå en fredlig lösning av konflikten.Konfliktrelaterat våld, förskjutning, utanförskap och diskriminering är mycket könsrelaterat. Med rapporten vill The Overseas Development Institute lyfta upp det colombianska fallet som ett exempel på framsteg vad gäller kvinnors rätt till självbestämmande och uppmärksammar de utmaningar som de fortfarande står inför.

 Ladda ner hela rapporten på engelska>>

Author: Colombiagruppen

Lämna ett svar