”There was no time for sadness”

Categories: Media

En av de största utmaningarna för uppnå en rättvis och hållbar fred i Colombia är se till att konfliktoffren får den upprättelse de har rätt till. Upprättelse handlar inte endast om återlämnande av stulen mark eller kompensation för densamma. Från civilsamhällets perspektiv är rätten att få veta sanningen om det som har hänt i landet lika viktigt för Återuppbyggnaden av de raserande strukturerna. ”There was no time for sadness” är den video som är regisserad av ”Nationellt centrum för det historiska minnet”. Dokumentären är textad på engelska och har vittnesmål från konfliktoffer och överlevande.

Author: Colombiagruppen

Lämna ett svar