Nya hot mot människorättsförsvarare i Colombia

Categories: Nyheter

derechos-humanosSituationen för människorättsförsvarare i Colombia fortsätter att vara mycket svår. En allmän uppfattning i det colombianska civilsamhället är att en våg av våld kommer att följa med fredsförhandlingarnas fortskridande.FN:s Högkommissarie för Mänskliga Rättigheter har gått ut och fördömt hoten och kräver att dessa hot utreds och att den colombianska staten garanterar personernas säkerhet. Camilo Álvarez Benítez, medlem i organisationen Hijas e hijas por la memoria y contra la impunidad (Söner och döttrar för minnet och mot straffrihet), blev den 8

september dödshotad via e-post. Hotet riktade sig mot ytterligare 90 andra människorättsförsvarare i Colombia från den så kallade ”Svarta listan”. I texten deklareras dessa personer som militära mål. Vidare står det i förolämpande ord att dessa personer med sitt ”prat om fred” tillsammans med sina organisationer måste ”betala med sitt blod” och att de och deras familjer skall ”förbereda sig på att dö”. Hotet var inte underskrivet av någon organisation.

Dagen därpå, den 9 september på den nationella dagen för mänskliga rättigheter i Colombia, hotades Camilo Álvarez Benítez igen via två olika e-postmeddelanden. Hoten som undertecknades av den paramilitära gruppen ”Águilas Negras”  förklarade återigen Álvarez Benítez och andra personerna som ”militära mål”. Kommuniké – Hijos e Hijas por la memoria y contra la impunidad. I en av hoten visas begravningsinbjudan för några av de hotade och i meddelandet står det att ”vi bjuder in er till denna lilla begravning, de som inte är med på listan är inte längre måltavlor utan lik och vi börja organisation för organisation”.

Camilo Álvarez Benítez medföljs av Kristna fredsrörelsen och är engagerad i flera organisationer som arbetar för de mänskliga rättigheterna. Han har nyligen deltagit i de forum för offer i konflikten som syftar till att presentera förslag från och vara offrens röst vid fredsförhandlingarna i Havanna mellan den colombianska staten och Farc-gerillan.

Även Javier Barrera, koordinatör för organisationen Asfaddes, Organisationen för anhöriga till tvångsförsvunna, i Medellin och medföljd av Kristna fredsrörelsen dödshotades den 4 september via kommunikationstjänsten ”Whatsapp”. Javier Barrera hotades också den 12 mars i år via telefon där en röst sa att ”det är han som skall försvinna”. Tidigare har okända män kommit in i byggnaden där Barreras kontor finns och frågat efter honom samt förföljt honom från kontoret. Javier Barrera anmälde det nya hotet hos åklagarmyndigheten i Medellín den 9 september.

Markus Esbjörnsson

Fredsobservatör

Kristna fredsrörelsen i Chocó

Author: jonev

Lämna ett svar