Samtal- Så kan Sverige stötta mänskliga rättigheter i Colombia

  • 14:30

Vänskapsgruppen för Latinamerika i riksdagen i samarbete med Colombiagruppen

bjuder in till ett samtal om situationen för Människorättsförsvarare i Colombia samt ger en unik inblick det mycket uppmärksammade fallet med konstruktionen av Colombias största vattenkraftverk – Hidroituango. Vi kommer att få höra civilsamhällsorganisationer som arbetar med skydd av de mänskliga rättigheterna, vittnesmål från fält, riksdagsledamöter och företagare.

Plats: Riksdagen, entré Norrbro | Tid: torsdag den 14 juni 14:30-15:45

OBS! Samling 14:15 utanför Riksdagshuset östra (RÖ)

Trots att den allmänna säkerhetssituationen har förbättrats utsätts människorättsförsvarare fortfarande för hot och attacker. Under 2015 registrerade FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheters kontor i Colombia (UNOHCHR) 295 attacker mot människorättsförsvarare, varav 41 mord. Till och med oktober månad 2016 vittnar civilsamhällesorganisationen Somos defensores om 58 mord på människorättsförsvarare. De människorättsförsvarare som attackeras arbetar huvudsakligen inom områdena återbördande av landrättigheter eller utvinning av naturresurser. Sedan fredsavtalet skrevs på så har vi sett en ökning mord på människorättsförsvarare. Mellan den 1 januari 2017 och 27 februari 2018 registrerades 148 mord på människorättsförsvarare. Den senaste rapporten från Amnesty slår fast den colombianska regeringen måste erkänna att våldsnivåerna mot människorättsförsvarare och aktivister har ökat och måste också vidta brådskande åtgärder för att skydda dessa individer. Rapporten slår också fast att du som kvinna och människorättsförsvarare är extra utsatt.

Sedan slutet av april har vattenkraftverket Hidroituango haft allvarliga tekniska missöden. Bland annat så höjdes floden Caucas nivå och har svämmat över vid flera tillfällen och då riskerar livet, bostäder, produktion och arbete för tusentals familjer. Fram till idag har mer än 8000 personer i området varit tvungna att lämna sina hem. Varken företaget eller staten har erbjudit tillräcklig ersättning till dessa offer.

Anmälan görs till marco.venegas@riksdagen.se senast onsdagen den 13 juni

Varmt välkomna!!