Paneldiskussion under Almedalsvecka COLOMBIA EFTER KRIGET – Vad kan Sverige göra?

  • 15:00
  • Uppsala Universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B24
  • 070-559 53 42

 

Inbjudan 1 copy

 

Latinamerikainstitutet och Colombiagruppen inbjuder till en paneldiskussion där samtalsledaren Magnus Linton och representanter från svenska myndigheter, civilsamhälleorganisationer, akademiker och den privata sektorn kommer att prata om förutsättningarna för svenska aktörer att verka i Colombia och hur Sveriges engagemang kan bidra till en fredlig utveckling i landet.

Fredförhandlingarna på Kuba fortsätter och delegationerna arbetar för närvarande med att uppnå överenskommelser i punkter som avväpning, demobilisering och genomförandet av avtalet. Allt tyder på att undertecknandet av fredsavtalet mellan FARC-gerillan och den colombianska regeringen kommer att ske under året. Ett sådant avtal kommer att utgöra ett stort steg mot att avsluta över ett halvt sekels inbördesstrider i landet.

Många utmaningar kvarstår, men Colombia har också stora möjligheter. Folkligt engagemang, innovationskraft och en välutbildad arbetskraft är några av de faktorer som inom flera områden kan göra landet till ett föregångsland i Latinamerika. Exempelvis ligger landet långt framme inom frågor som urbana reformer, kultur, övergångsrättvisa, och miljöteknik.

Det omfattande svenska engagemanget i Colombia har en lång historia. En fredsprocess kan emellertid skapa nya behov och förutsättningar för både de svenska aktörer som är aktiva i landet och för de som överväger ökat engagemang. Seminariet är riktat till båda dessa grupper och kommer att diskutera tidigare lärdomar, aktuella förhållanden, och framtida förutsättningar i landet.

Medverkande

Emma Nilenfors, Kansliråd på UDs enhet för säkerhetspolitik med ansvar för Sveriges arbete med kvinnor, fred och säkerhet. Tidigare biståndsråd vid Sveriges ambassad i Colombia med ansvar för frågor som jämställdhet och kvinnors deltagande i fredsprocessen.

Stefan Åström, Arbetar med demobilisering, avväpning och återanpassning av före detta kombattanter (kallat DDR) i Latinamerika sedan mitten av 1990-talet. Sedan några år arbetar han med DDR-frågor för Folke Bernadotteakademin.

Claes Nordström, Landanalytiker på Exportkreditnämnden (EKN) som på regeringens uppdrag främjar svensk export och svenska företags internationalisering.

Bo Forsberg, Generalsekreterare för Diakonia, en av Colombiagruppens medlemsorganisationer, ett svensk nätverk som arbetar för att främja en hållbar fred i Colombia genom stärkandet av en demokratisk samhällsstyrning och respekten för mänskliga rättigheter.

Jonas Borglin, VD för Näringslivets Internationella Råd (NIR), som för sedan några år arbetar tillsammans med den colombianska motsvarigheten till Svenskt Näringsliv, ANDI och tankesmedjan FIP, i ett projekt där fokus är att bidra till en hållbar fredsprocess.

Catrine Åkerblom, Programhandläggare, Avdelningen för internationellt samarbete, Universitets- och högskolerådet.

Seminariet hålls på svenska

Kontakt och information: Claudia Polo, claudia.polo@humanrights.se

Anmäl gärna intresse för deltagande till http://simplesignup.se/event/79609

Hjärtligt välkommen!