Kollektiva, ekonomiska, sociala o kulturella rättigheter utmanar fred i Colombia

  • 9:00
  • Malmö Live 3
  • 070-559 53 42

Colombiagruppen under mänskliga rättighetsdagarna 2016

Urfolk och afrocolombianer i delstaten Chocó har sedan länge utsatts för diskriminering och drabbats hårt av inbördeskriget. Våra gäster berättar hur ett fredsavtal mellan Colombias regering och FARC-gerillan påverkar deras rättigheter samt hur gruvbolagsverksamhet påverkar mänskliga rättigheter. Under MR-dagarna står Colombiagruppen värd för:

Maryury Mosquera Palacios, är afrocolombiansk ledare från Juradó, Chocó. Hon är agronom och arbetar som projektledare för en produktivitetslinje inom organisationen Cocomopoca. Numera arbetar hon inom projektet CHOCO: territoriella rättigheter, etnicitet och fred som finansieras av Lutherska världsförbundet, med medel från EU och Svenska kyrkan. Maryuris arbete syftar på att utbilda kvinnor, män och unga, ge tekniskt stöd och stärka afro-samhällets egenmakt och inflytande på frågor som rör utvecklingen i deras territorium. Tidigare arbetade hon som tjänsteman inom avdelningen för ekonomisk- och landsbygdsutveckling i staden Buenaventura.

Lucia Teresa Morillo Martinez, är advokat och specialist i konstitutionell rätt. Lucia tillhör urfolksgruppen Kankuamo och arbetar för advokatkollektivet Akabadaura, hennes roll i projektet Chocó: territoriella rättigheter, etniska grupper och fred är att av ge juridisk rådgivning till gemenskapen Embera Katio i området Alto Andagueda. Hon stödjer processen för återlämnande av stulna marker till gemenskapen samt informationsinsatser för att synliggöra förordningar, lagstiftning, regelverk och de domstolsbeslut som finns kring gottgörelse till ursprungsbefolkningar. Hon är medförfattare till rapporten ”Röster och rötter” som analyserar politiken för afro- och urfolkbefolkning inom vilken hon skriver en artikel med titeln ”nödanrop av urfolkskvinnor i Colombia”.

Sandra González, arbetar inom Lutherska Världsförbundet i Chocó. För mer information besök Federación Luterana Mundial

Seminariet hålls på spanska med simultantolkning till svenska

Välkomna!

Kontakt och information: Claudia Polo, claudia.polo@humanrights.se, mobil 070-559 53 42