Seminarium om Colombias fredsprocess

  • 18:00
  • City Konferens Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14

Reportrar utan gränser och Colombiagruppen bjuder in till seminarium

Framgångar, motsättningar och nya utmaningar för fredsprocessen i Colombia

samtalsdeltagare

Jineth Bedoya, colombiansk journalist som utsattes för en brutal attack som under många år ignorerats av myndigheterna. Hennes kamp för rättvisa och stödet från pressfrihetsorganisationen FLIP har till slut lyckats få både den interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter och Colombias rättsväsende att ta upp hennes fall. Jineth är en ambassadör för frågan om sexuella övergrepp inom ramen för konflikten.

Anders Kompass, har tidigare arbetat för UD och FN i El Salvador, Colombia, Mexiko och Guatemala och därefter inom kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) i Genève, senast som chef för dess fältavdelning.

Eva Zetterberg, Ordförande för Operation 1325.  Eva har ett långt engagemang inom politiken och var riksdagsledamot 1991-2002, andre vice talman 1998-2002 samt Sveriges ambassadör i Chile, Peru och Nicaragua 2003-2014.

Kvinnorna som drabbats av konflikten har trots motstånd tagit en central plats under fredsprocessen. Deras engagemang är av stor betydelse för civilsamhället, bland annat i frågor rörande konfliktoffrens rättigheter, återskapandet av det kollektiva minnet och inkluderande av kvinnors perspektiv i fredsavtalet.

Tisdagen den 25:e oktober ordnar vi ett kvällseminarium för att diskutera kvinnors betydelse för processen och roll i strävandet efter försoning i Colombia. Utöver en överblick av den påverkan som konflikten har på kvinnors liv kommer seminariet att uppmärksamma de motsättningar och utmaningar som byggandet av en hållbar fred i Colombia nu måste övervinna efter resultatet i folkomröstningen den 2 oktober .

Våra gäster kommer dela med sig av sina erfarenheter från Colombia och andra fredsprocesser, diskutera insatser som behövs för att stödja civilsamhället och då i synnerhet kvinnors deltagande i övergångsprocessen från konflikt till fred.

Seminariet hålls på spanska med tolkning till engelska (Ändrat!)

Anmälningar till event senast måndagen den 24:e oktober 

Anmäl dig!

 Kontakt och information: Claudia Polo, claudia.polo@humanrights.se