KfrKristna Fredsrörelsen har arbetat i Colombia sedan 2004 med internationell medföljning. Det är en metod som går ut på att skydda personer och organisationer som utreder kränkningar av mänskliga rättigheter eller på andra sätt arbetar för fred och respekt för mänskliga rättigheter.Fredsobservatörerna närvarar på möten, vid demonstrationer med mera och tack vare deras närvaro kan hoten och trakasserierna minska eftersom de visar att omvärlden ser vad som händer.Kristna Fredsrörelsens fredsobservatörer medföljer människorättsorganisationer och organisationer för afrocolombianer och ursprungsfolks rättigheter i regionen Chocó i nordvästra Colombia samt i huvudstaden Bogotá.  Kristna Fredsrörelse samarbeta med Lutherska världsförbundet och Justapaz

Följ Fredsobservatörerna i Colombia