MRFonden_logoVi är en religiöst och politiskt obunden stiftelse som startade 1991. Vi arbetar för att stärka respekten för mänskliga rättigheter både internationellt och i Sverige. MR-Fonden är huvudman för Colombiagruppen.

I vår internationella verksamhet stödjer MR-Fonden människorättsförsvarare; individer och grupper som genom att stå upp för rätt-igheter spelar en viktig roll i civilsamhället för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna.  Vi gör detta genom kapacitetsuppbyggnad, utbildningar, information, internationellt utbyte och brobyggande mellan olika aktörer.

MR-Fondens internationella arbete har lett till:

– utveckling av internationell rättspraxis, som exempelvis den första domen i världen där våldtäkt klassificerats som tortyr

– att HBT-rättigheter har kommit upp på den politiska dagordningen i Karibien

– att civilsamhällets roll stärkts i över 30 länder, exempelvis i den Demokratiska Republiken Kongo, Uganda, Nigeria, Kenya, Haiti, Kuba, Dominikanska Republiken, Colombia, Ecuador, Peru och Burma.

 Besök MR-Fondens hemsida