Coalico om eEfterlevande av Barnkonventionen

Rapporten publicerades 2014 och var utgångspunkt för FN:s barnrättskommittés granskning av efterföljandet av barnkonventionen i Colombia. Barnkonventionen ratificerades av Colombia år 1991, men trots detta förekommer alltjämt för många överträdelser av ungdomars och barns grundläggande rättigheter. Det politiskta våldet medför bl.a. utnyttjande av barnsoldater, framtvingat försvinnande och sexuellt våld mot barn samt situationer av hög utsatthet då 55 procent av interflyktingarna i landet är just minderåriga. Situationen kräver åtgärder från den colombianska staten och det är viktig att kunna uppmärksamma de brister och motsättningar som fortfarande existerar. Rapporten belyser  beaktansvärda frågor för barnens framtid i landet.

 

Läs COALICO:s alternativa rapport på spanska  >>

Informe alterno sobre el cumplimiento de la convención de los derechos del niño 2013