2015 blir ett spännande år för civilsamhället i Colombia och för uppbyggandet av fred i landet. Genom projektet ”Colombia: att trygga fred i landet härjat av världens längsta konflikt” fortsätter Colombiagruppen arbetet med att informera den svenska allmänheten om situationen för fred och mänskliga rättigheter i Colombia. Colombiagruppen kommer framgent fortsätta att uppmärksamma frågor som är aktuella under de pågående fredsförhandlingarna och följa upp de lokala processer som kan bidra till att driva fram de förändringar som krävs för att kunna uppnå hållbar fred. Detta kommer bl.a. att göras genom att lyfta fram goda exempel och konstruktiva lösningar som det colombianska civila samhället använder sig av i sin verksamhet. Särskilt kommer erfarenheter lyftas från de mest utsatta rättighetsbärarna som traditionellt inte får sina röster hörda, såsom kvinnor, unga och barn, minoriteter, jordbrukare samt hbtq-personer.

  Läs mer om våra event under 2015