Utvecklingspolik som förutsättning för fred i Colombia

I Stockholm, den 11.e november, anordnades ett seminarium där sociologen och Colombiaexperten Anders Rudqvist och representanter från lokala organisationer i Arauca uppmärksammade hur landrättigheter, företags ansvar och småbönders möjligheter till småskalig och hållbar försörjning både hänger samman och utgör förutsättningar för byggandet av en hållbar fred i Colombia. Enligt Anders Rudqvist situationsanalys favoriseras från politiskt…

Colombiagruppens aktiviteter under hösten

Under årets Bok & Bibliotek bjöd Svenska Kyrkan- internationella arbete och Colombiagruppen på samtal under temat  ”Röster från civilsamhället – vägar för fred i Colombia” där Louise Winstanley, Programme and advocacy manager från  ABColombia  och Sofia Nordenmark från Svenska kyrkan samtalar om hur civilsamhället skapar strategier för att fortsätta sitt arbete trots ökade hot och…