Internationella organisationer krav på ökat skydd till San José de Apartadó

Categories: Nyheter,Opinion och påverkan

Grafitis-AGC-San-Jose-Apartado-Comunidad-PazRätten till liv kan inte förhandlas bort. Därför är det ofattbart att fredsrörelsen inte fått adekvat skydd från den Colombianska regeringen. MR-försvarare och sociala ledare i Colombia är trots fredsavtal med FARC-gerillan fortsatt oerhört utsatta för hot, våld, allvarliga kränkningar och risk för sina egna liv. Våldet mot MR-försvarare och sociala ledare har inte minskat och under 2018 har ett flertal personer mördats eller utsatts för grovt våld.

I ett öppet brev till den interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter belyser Forum syd, Kristna Fredsrörelsen, MR-Fonden, Peace Brigades International och Svenska Kyrkan tillsammans med 62 andra internationella organisationer och nätverk uppmärksammar det mordförsök som utfördes i december 2017 på German Graciano Posso, det juridiska ombudet för Peace Community of San José de Apartadó. Trots att kännedom om planen att mörda Posso fanns avfärdade myndigheterna hotet och valde att inte ingripa. Trots förhoppningar om att utredningen skulle leda till sanktioner mot de ansvariga släpptes ett flertal misstänkta inom 24 timmar.

Läs brevet där  internationella organisationer begär att den internamerikanska domstolen insisterar på att uppmana den colombianska staten att uppfylla  sina nationella och internationella skyldigheter och omedelbart vidta de försiktighetsåtgärder som de konstitutionella- och den interamerikanska domstolen utfärdade gällande San José de Apartadó:  https://www.abcolombia.org.uk/wp-content/uploads/2018/02/180130-Letter-to-CIDH_ENG.pdf

 

Author: Colombiagruppen

Lämna ett svar